تبار مفهوم «زیبایی‌شناسی ایرانی» و سنجش آن، امیر مازیار

این مطلب غبار را می‌توانید با دیگران به اشتراک بگذارید:

نشست آنلاین «تبار مفهوم «زیبایی‌شناسی ایرانی» و سنجش آن» با سخنرانی دکتر امیر مازیار پنج‌شنبه ۱۳ مهرماه در بستر اسکای روم برگزار شد. این یازدهمین نشست از رشته نشست‌هایی بود که تحت عنوان «ایران کجاست؟» به همت مؤسسۀ فرهنگی تاریخی آتوسا با همکاری اتحادیۀ انجمن‌های علمی ‌تاریخ و دیگر تشکل‌های همسو از مرداد ماه ۱۴۰۲ در حال برگزاری است.

در این نشست دکتر امیر مازیار، ضمن اشاره به اهمیت مطالعۀ انتقادی تاریخ‌نگاری هنر ایران، به طرح این موضوع پرداخت که «زیبایی‌شناسی ایرانی» چگونه ساخته و وارد بحث تاریخ‌نگاری هنر ایران شد. بخش اصلی سخنان او اختصاص داشت به نقش مهم آرتور اوپهام پوپ، مورخ هنر و مؤلف کتاب سیری در هنر ایران، در ساخت مفاهیم «هنر ایرانی» و «زیبایی‌شناسی ایرانی» و ترویج آن در مطالعات دانشگاهی تاریخ‌نگاری هنر و ارتباط آن با دیدگاه سایر مفسران هنر ایران از جمله سنت‌گرایان. در ادامه او به نقد دیدگاه پوپ مبنی بر پیوستگی هنر ایران و بی‌توجهی او به تاریخ فرهنگی و تحولات فکری و فرهنگی جامعۀ ایران پرداخت. نقد دیگر او متوجه صفاتی چون تزئینی و ‌غیرطبیعت‌گرا و معنوی بود که پوپ آن‌ها را در توصیف هنر ایرانی بدون توجه به به محتوای فرهنگی و فکری آن به کار می‌گرفت.

بخش پایانی نشست نیز به پرسش و پاسخ گذشت که در آن شرکت‌کنندگان به طرح پرسش‌هایی از محتوای سخنرانی و بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

نسخۀ صوتی این نشست را می‌توانید در کانال تلگرام غبار بشنوید.