همایش آنلاین انجمن ایران‌پژوهی

این مطلب غبار را می‌توانید با دیگران به اشتراک بگذارید:

همایش آنلاین انجمن ایران‌پژوهی

ثبت‌نام برای شرکت در سخنرانی‌های همایش آنلاین انجمن ایران‌پژوهی آغاز شد. این همایش در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ مهر( ۲۱ و ۲۲ اکتبر ) برگزار می‌شود. برخی از میزگرد‌های این همایش به موضوع هنر و فرهنگ بصری ایران اختصاص یافته‌ است:

هنر و مطالعات بصری (گرداننده: امیر موسوی از دانشگاه راتگرز)

هنر و علمِ دوران میانه (گرداننده: خداداد رضاخانی از دانشگاه لایدن)

تصاویر قاجاری: تاریخ و زمینه (گرداننده: نگار حبیبی از دانشگاه ژنو)

فرهنگ بصری و بازنمایی (گرداننده: میرا کسنیا اِشوردا از دانشگاه ادینبرو)

بصری‌سازی تاریخ‌های زنان در ایران از انتهای سدۀ نوزدهم تا امروز (گرداننده:‌ ایمی مطلق از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس)

 

انجمن ایران‌پژوهی از ۱۹۶۷ با انتشار نشریهٔ ایران‌پژوهشی و با هدف ارتقای ایران‌پژوهی در سطح بین‌المللی شکل گرفت و نخستین همایش دوسالانهٔ آن نیز در ۱۹۹۳ برگزار شد. همایش ۲۰۲۳ نخستین همایشی است که تماماً آنلاین برگزار می‌شود.

برای اطلاع از برنامۀ همایش و شرایط ثبت‌نام به این نشانی مراجعه کنید:

https://associationforiranianstudies.org/ais-online-symposium-2023//2023?q=symposium/2023

نشریهٔ ایران‌پژوهی:‌

https://www.cambridge.org/core/journals/iranian-studies