چه بر سر تنها گالری هنر اسلامی شیکاگو آمد؟

این مطلب غبار را می‌توانید با دیگران به اشتراک بگذارید:

چه بر سر تنها گالری هنر اسلامی شیکاگو آمد

سخنرانی دیگری از مجموعه سخنرانی‌های مجازی تاریخ هنر اسلامی روز جمعه ۱۴ مهر (6 اکتبر) در فضای زوم برگزار می‌شود.

در این نشست تحت عنوان «چه بر سر تنها گالری هنر اسلامی شیکاگو آمد؟ تأملاتی دربارهٔ تصمیمات اخیر پیرامون مجموعه‌گردانی در مؤسسۀ هنر شیکاگو» اونور اوزتورک Onur Öztürk به سخنرانی خواهد پرداخت.

“What Happened to Chicago’s Only Islamic Art Gallery? Reflections on Recent Curatorial Decisions at the Art Institute of Chicago.”

اونور اوزتورک متولد آنکارا و استادیار گروه هنر و تاریخ هنر کالج کلمبیا در شیکاگو است. او در پژوهش‌های خود بر هنر و معماری آسیای صغیر در دوران باستان و میانه متمرکز شده است و ویراستار اصلی کتاب ساخت‌شکافی اسطوره‌های هنر اسلامی است که در ۲۰۲۲ در انتشارات راتلیج منتشر شده است.

Öztürk, Onur, Xenia Gazi, and Sam Bowker, eds. Deconstructing the Myths of Islamic Art. Routledge, 2022.

 

پیوند ثبت‌نام در این سخنرانی:

https://wellesley.zoom.us/meeting/register/tJcqfuCqqjgqHd38SkzGznYIWFqxcHGTiCeh#/registration

برای اطلاع از سایر سخنرانی‌های این دوره به این نشانی مراجعه کنید:

http://viahss.org/upcoming-talks/