بیانیه

پس از دهه‌ها پژوهش در تاریخ هنر گذشته‌ی ما این حوزه همچنان در وضعیتی نامناسب قرار دارد و بسیاری از مبادی لازم برای تاریخ‌نگاری این هنر فراهم نیست . غبارِ تاریخ همچنان آثار هنری و تاریخ آنها را از چشم ما دور نگاه ‌داشته ‌است. برخی از کلیشه‌های رایج در تحلیل و تفسیر این آثار مانع از آن است که پیوند آثار هنری با جامعه و زمانه‌شان در همه وجوه پویای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به شکلی قابل قبول کاویده ‌شود. پژوهش در هنر گذشته‌ی ما هم نیاز به داده‌کاوی‌های جدی دارد و هم کاربست رویکردها و روش‌های جدید.
از دیگر سو «دوره‌ی اسلامی» دوره‌ای طولانی از تاریخ ایران است با ماجراها و کشمکش‌های بسیار که تنوع و تحولاتی قابل توجه در دل خود دارد و روزگار کنونی ما را به نحو موثری شکل داده ‌است. «مطالعات اسلامی» در جهان امروز حوزه‌ای است پویا و گسترده و بسیار فراتر از نوشته‌های اعتقادی و تصویرسازی‌های ایدئولوژیکی که از آن عرضه می‌شود.
«غبار» می‌خواهد قدمی باشد در راه کشف و فهم هنر ایران در دوران اسلامی با نگاهی تازه و دوری از کلیشه‌های مرسوم. «غبار» می‌خواهد پیونده‌دهنده‌ی پژوهش‌های داخلی با مطالعات آکادمیک باشد و اطلاعات و آثار منتشره جدید و مهم این حوزه را انتقال دهد. «غبار» می‌خواهد عرصه‌ای باشد برای ایده‌پردازی‌ و طرح نگاه‌های نو.
در این راه طولانی و دشوار که عزم پیمودن آن را به قدر توان خویش داریم دست همه پژوهشگران و نویسندگان را به گرمی می‌فشاریم. بنا داریم مجالی فراهم آوریم برای طرح همه دیدگاه‌های عالمانه در قالب‌هایی گوناگون که امکان انتشار آنها در این صفحه فراهم آمده ‌است.

«غبار» نام خطی ظریف و دقیق بوده‌است در تاریخ کتابت و خوشنویسی ایرانی : خطی با ابعادی کوچک اما استوار و دل‌نواز. این«غبار» هم می‌خواهد گام‌هایی کوچک اما استوار در چهره‌گشایی از تاریخ هنر گذشته ما بردارد .

امیر مازیار

اعضاء

دبیران مسئول: نسترن نجاتی، نیلوفر لاری

دبیر بخش نسخه‌پژوهی: نگار شریعت‌نیا

دبیر بخش موزه‌پژوهی: سلیمه حسینی

دبیر بخش رویدادها: آزاده لطیف‌کار

ویراستار: خورشید پارسی

طراح لوگو و هویت بصری سایت: اشکان فروتن