امیر مازیار

امیر مازیار مدرس و پژوهشگر حوزه‌ی فلسفه هنر، فلسفه اسلامی و تاریخ اسلام است. او دانش‌آموخته‌ی دکتری فلسفه هنر از دانشگاه علامه طباطبایی است و هم‌اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر تهران‌ است.
او چندین اثر در حوزه‌ی فلسفه هنر، زیبایی‌شناسی و هنر اسلامی تألیف و ترجمه نموده است.