رسول جعفریان

رسول جعفریان پژوهشگر تاریخ ایران و اسلام، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، رئیس کنونی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و موسس و رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران هستند. تعداد آثار ایشان خارج از شمارش است اما می‌توان فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تشیع، تاریخ علم، تاریخ عصر صفوی و قاجار را از عمده موضوعاتِ پژوهشیِ ایشان دانست. به همت ایشان بود که اکنون بسیاری از منابع (نسخه خطی، کتاب، مقاله و پایان‌نامه) بصورت فایل‌های الکترونیکی در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار گرفته است.