فرشید امامی

فرشید امامی مورخ هنر و معماری اسلامی است. تمرکز اصلی او بر دوران مدرن متقدم، به‌ویژه ایران صفوی است. او دکترای تاریخ هنر و معماری از دانشگاه هاروارد دارد و در حال حاضر استادیار دانشگاه رایس آمریکا است. کتاب او که به زودی منتشر می‌شود، روایت جدیدی از معماری و شهرسازی اصفهانِ پایتخت در قرن هفدهم، از دریچۀ بررسی تجارب شهری، به دست می‌دهد. این کتاب، با تکیه بر منابع دست اولی که تاکنون بررسی نشده‌ است، خواننده را به سفری در بازارها و باغ‌ها و قهوه‌خانه‌های اصفهان می‌برد و به او نشان می‌دهد که چگونه این شهر بستری برای تجارب جدید انسانی و امکان شکل دادن به هویت فردی فراهم آورده بود. فرشید امامی، علاوه بر آثارش دربارۀ هنر و معماری صفویه، در زمینه‌های دیگر هنر و تاریخ معماری از جمله چاپ سنگی در ایران قرن نوزدهم و معماری و شهرسازی نوگرایانه در خاورمیانه مطالبی نوشته است. مقالات او در مقرنس، مجله موزۀ متروپولیتن، مجلۀ مطالعات فرهنگی دوران مدرن متقدم، مطالعات آسیای جنوبی، مجلۀ بین‌المللی معماری اسلامی به چاپ رسیده است.

مطالب