لیلا الحق

لیلا الحق پژوهشگر نسخ ‌خطی اسلامی است. فعالیت‌های پژوهشی او متمرکز است بر مطالعات میان‌رشته‌ای دربارۀ نسخ‌ خطی ایرانی و طراحی نمایشگاه برای معرفی این نسخ‌ برای مخاطبان غیرفارسی‌زبان و بررسی نسخه‌شناختی نسخ ‌خطی فارسی با استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی. لیلا الحق مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه اسلامی مالزی در هنر و فلسفۀ اسلامی گرفت. در دورۀ کارشناسی ارشد در باب تقویم‌های عثمانی (روزنامه) و قباله‌های ازدواج قاجاری و صفوی مطالعه و تحقیق ‌کرد. سپس برای گذراندن دورۀ دکترای خود به استرالیا رفت و در دانشگاه ملبورن مشغول به تحصیل شد. او در سال 2020 میلادی از رسالۀ دکترای خود با عنوان «رویکردهای میان‌رشته‌ای در مطالعۀ نسخ‌ خطی اسلامی دور از وطن: صد کلمۀ شاه ولایت: منظومه‌ای در حج (فتوح الحرمین)»[1] دفاع کرد. در حال حاضر در دانشگاه موناش ملبورن استرالیا و پروژۀ نسخه‌شناسی و فهرست‌نگاری نسخ اسلامی مجموعه‌های خصوصی ایالت ویکتوریا در استرالیا همکاری می‌کند. وی همچنین نمایشگاهی از نسخ ‌خطی اسلامی مجموعۀ خاورمیانه دانشگاه ملبورن برگزار کرده است. این نمایشگاه از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ برپا بود.

[1]. Interdisciplinary approaches to the study of distanciated Islamic manuscripts: ‘Sad Kalamih [Kalima] Shah Vilayat (One Hundred Sayings by Ali): Manzumih [Manzuma] dar Hajj (Futuh al-Haramayn).

مطالب