نگار حبیبی

نگار حبیبی، مورخ هنر و مدرس تاریخ هنر ایران و اسلام در دانشگاه ژنو است. وی از اکتبر ۲۰۲۱ فهرست‌نویسی و تحقیق درباره‌ی مجموعه‌ی ایرانی «ژان پوتزی» در «موزه‌ی هنر و تاریخ ژنو» را آغاز کرده است. تحقیقات پیشین وی عمدتاً بر روی نقاشی‌های ایرانی در آغاز عصر مدرن (دوره‌ی صفویه) متمرکز بوده است. تحقیقات آکادمیک او، با اتخاذ رویکردی چندرشته‌ای، در باب حیات و حرفه‌ی هنرمندان، صحت امضای آنها، مسائل جنسیتی و حمایت هنری است. او چندین مقاله در مورد هنر و هنرمندان اواخر قرن هفدهمِ ایران منتشر کرده‌ است. نخستین کتاب نگار حبیبی با عنوان «علیقلی جبادار و غرب‌انگاری در عهد صفوی: پژوهشی در باب نقاشی‌های موسوم به فرنگی‌سازی، زمینه‌ها و حامیان آن در عهد شاه سلیمان صفوی» در سال ۲۰۱۸ در انشارات بریل به چاپ رسید.